logo Sykehusinnkjøp

Klage på utstyrsavtale for diabetespasienter tas ikke til følge

Dermed er hele avtalen om innkjøp av insulinpumper, glukosemonitorering (CGM) og forbruksmateriell for diabetespasienter undertegnet. 

Publisert 18.03.2019
Sist oppdatert 12.01.2023

Det er Sykehusinnkjøp HF som har gjennomført anskaffelsen av insulinpumper, CGM og forbruksmateriell for de fire regionale helseforetakene. I forrige uke undertegnet de regionale helseforetakene avtaler for fem av seks deltilbud.

I deltilbud 2, insulinpumpesystem med CGM, mottok Sykehusinnkjøp HF en klage fra Rubin Medical AS. Denne klagen er nå behandlet og ikke tatt til følge. Rubin Medical har ikke sendt noen ny klage innenfor den nye klagefristen som ble satt.

Dermed kunne de regionale helseforetakene også undertegne en avtale på dette feltet. Med det er også hele avtalen for insulinpumper CGM og forbruksmateriell på plass.  

Anbudsvinneren på deltilbud 2 er leverandøren Metronic AS med produktet Minimed 640G.

Mer om a​vtalen finner du her

D​​​​atabehandleravtaler

Før utstyret blir tilgjengelig skal det tegnes databehandleravtaler mellom helseforetakene og leverandørene for å sikre at kravene til personvern etterleves i avtaleperioden.

Anskaffelsen er delt inn i følgende seks deltilbud:

  • Deltilbud 1 – Insulinpumpesystem med CGM, der systemet kan regulere insulintilførselen
  • Deltilbud 2 – Insulinpumpesystem med CGM
  • Deltilbud 3 – Insulinpumpesystem uten CGM
  • Deltilbud 4 – Patchpumpesystem for insulin
  • Deltibud 5 – Frittstående CGM
  • Deltilbud 6 – Forbruksmateriell til eksisterende insulinpumpe og CGM systemer 

Følgen​​de produkter er dermed med i den nye avtalen:

Deltilbud 1 – Insulinpumpesystem med CGM, der systemet kan regulere insulintilførselen (Avtalenummer 10050402)

Leverandør: Medtronic Norge AS 

Produkt: MiniMed 670G

Deltilbud 2 – Insulinpumpesystem med CGM

Leverandør: Medtronic AS

Produkt: Minimed 640G.

Deltilbud 3 – Insulinpumpesystem uten CGM (Avtalenummer 10050404)

Leverandør: Roche Diagnostics Norge AS

Produkt: Accu-Chek Insight

Deltilbud 4 – Patchpumpesystem for insulin (Avtalenummer 10050403)

Leverandør: NordicInfu Care AB

Produkt: OmniPod

Deltibud 5 – Frittstående CGM

Leverandør / produkt i rangert rekkefølge:

1.  Abbott Norge AS / Freestyle Libre 2 (Avtalenummer 10050401)

2.  NordicInfu Care AB / Dexcom G6 (Avtalenummer 10050403)

3.  Medtronic Norge AS / Guardian Connect (Avtalenummer 10050402)

4. Rubin Medical AS / Eversense XL (Avtalenummer 10050405)

Deltilbud 6 – Forbruksmateriell til eksisterende insulinpumpe og CGM systemer

Følgende tilbydere og systemer gis det rammeavtale på for å sikre forbruksmateriell til eksisterende systemer:

Forbruksmateriell til Accu-Chek Spirit Combo (Avtalenummer  ):

Tilbyder er Roche Diagnostics Norge AS

Roche Diagnostics Norge AS tildeles rammeavtale på forbruksmateriell til insulinpumpesystemet Accu-Chek Spirit Combo.

Forbruksmateriell til Animas Vibe inkl. Dexcom G4 (Insulinpumpesystem) (Avtalenummer 10050404):

Tilbyder er Rubin Medical AS

Rubin Medical AS tildeles rammeavtale på forbruksmateriell til insulinpumpesystemet Animas Vibe, inkl. Dexcom G4 der Dexcom G4 er en del av insulinpumpesystemet.

Forbruksmateriell til Dexcom G4 (Frittstående CGM-system) (Avtalenummer 10050403):

Tilbyder er NordicInfu Care AB

NordicInfu Care AB tildeles rammeavtale på forbruksmateriell til CGM-systemet Dexcom G4.

Paradigme 7- serien og Paradigme 5-serien (Avtalenummer 10050402)

Forbruksmateriell til Paradigme 7-serien og Paradigme 5-serien

Tilbyder er Medtronic Norge AS.

Medtronic Norge AS tildeles rammeavtale på forbruksmateriell til insulinpumpesystemene Paradigme 7-serien og Paradigme 5-serien.​​​