logo Sykehusinnkjøp

Nå får Vest-Finnmark en av landets mest moderne ambulansebåter

Konkurransen er avgjort, og Loppa legeskyssbåter AS vant anbudet om ny kontrakt. Selskapet er også i dag leverandør av tjenesten.

Publisert 16.05.2019
Sist oppdatert 28.12.2022

Illustrasjon av ambulansebåt Vest-Finnmark, Loppa legeskyss AS

Illustrasjon av ambulansebåt Vest-Finnmark, Loppa legeskyss AS

Resultatet av anskaffelsen av en ny ambulansebåttjeneste i Vest-Finnmark er tydelig:

– Man får en betydelig styrket tjeneste med denne kontrakten. Den innebærer blant annet at man får en helt ny båt - en spesialtilpasset katamaran, med forsterket skrog og evnen til å holde høy fart i høy sjø, forteller divisjonsdirektør Harald I. Johnsen fra Sykehusinnkjøp HF. Foretaket har gjennomført anskaffelsen på vegne av Finnmarkssykehuset HF.

Den nye avtalen trer i kraft 1. juni 2020, og det nye fartøyet sjøsettes da.

Tilpasset værforhold

I denne konkurransen er det blitt tungt vektlagt at fartøyene som ble tilbudt i størst mulig grad er tilpasset værforholdene i operasjonsområdet. De tilbudte fartøyene er blant annet bli vurdert på skrogstyrke, manøvreringsevne, stabilitet, samt evne til å holde høy servicefart i dårlig vær. Kravene er utformet etter råd fra Sjøfartsdirektoratet.

– Det nye fartøyet er spesialtilpasset for operasjon i kaldt klima og er som en avansert ambulansebil. Man vil få en moderne sykelugar med det siste av medisinsk utstyr, bedre innlastning og utlasting av pasient, bedre HMS enn i dagens fartøy, og ikke minst mannskap med lang erfaring fra Lopphavet, sier Johnsen.

– Pasientene vil få et svært godt tilbud

I november 2018 ble anskaffelsen av ambulansebåter i Vest-Finnmark avlyst etter at flere potensielle tilbydere hadde innspill til kravene som ble stilt til tjenesten. Konkurransen ble lyst ut på nytt med tilbudsfrist 18. mars, og resultatet er altså nå klart.

– Det har vært en god prosess, og vi er veldig fornøyd med å få en båt med en moderne og innovativ sykelugar. HMS er godt ivaretatt for sykepersonell og mannskapet om bord, og vi er sikker på at pasientene vil få et svært godt tilbud, sier klinikksjef Jørgen Nilsen ved klinikk prehospitale tjenester i Finnmarkssykehuset.

Finnmarkssykehuset, Sjøfartsdirektoratet og Sykehusinnkjøp

Anskaffelsen er gjennomført som konkurranse med forhandling. Det vil si at tilbyderne har vært gjennom flere runder før man til slutt sto igjen med én anbudsvinner.

Sykehusinnkjøp har i anskaffelsen jobbet sammen med personer fra prehospitalt miljø i Finnmarkssykehuset. Man har også benyttet maritim kompetanse fra ekstern konsulent selskap, og Sjøfartsdirektoratet har vært brukt som rådgiver i utarbeidelse av kravspesifikasjonen.

I tillegg til dette har Sykehusinnkjøp mottatt innspill fra markedet i flere runder. Gjennom hele prosessen har man jobbet tett med juridisk kvalitetssikring, både internt i foretaket og eksternt.

Signeres etter karensperiode

Kontrakten som nå inngås har en årlig verdi på i overkant av 10 millioner, og Loppa Legeskyssbåter AS vil altså fortsatt drive tjenesten.

Kontrakten mellom Finnmarkssykehuset HF og Loppa legeskyssbåter AS signeres i slutten av måneden etter en karensperiode på 11 dager. Avtalen varer til 1. juni 2028, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år.

Kontaktperson presse:

Kommunikasjonsleder Sykehusinnkjøp HF Kjersti Lien, telefon 900 67 019

Klinkksjef prehospitale tjenester, Jørgen Nilsen i Finnmarkssykehuset HF,  telefon 909 76 305