logo Sykehusinnkjøp

Ny utstyrsavtale for diabetespasienter på plass

De fire regionale helseforetakene har signert fem av seks deltilbud om innkjøp av insulinpumper, glukosemonitorering (CGM) og forbruksmateriell for diabetespasienter.

Publisert 15.03.2019
Sist oppdatert 12.01.2023

Det er Sykehusinnkjøp HF som har gjennomført anskaffelsen av insulinpumper, CGM og forbruksmateriell for de fire regionale helseforetakene. På ett deltilbud har Sykehusinnkjøp HF mottatt en klage på tildelingen.

-  Vi er svært glade for at diabetespasienter får tilgang til insulinpumper og glukosemålere i helsetjenesten. Personvern har vært viktig for oss i denne prosessen, og nå inngås det databehandleravtaler som sikrer personvernet, sier Stig A. Slørdahl som er leder for Beslutningsforum for nye metoder.

Databe​​​handleravtaler

Før utstyret blir tilgjengelig skal det tegnes databehandleravtaler mellom helseforetakene og leverandørene for å sikre at kravene til personvern etterleves i avtaleperioden.

Anskaffelsen er delt inn i følgende seks deltilbud:

  • Deltilbud 1 – Insulinpumpesystem med CGM, der systemet kan regulere insulintilførselen
  • Deltilbud 2 – Insulinpumpesystem med CGM
  • Deltilbud 3 – Insulinpumpesystem uten CGM
  • Deltilbud 4 – Patchpumpesystem for insulin
  • Deltibud 5 – Frittstående CGM
  • Deltilbud 6 – Forbruksmateriell til eksisterende insulinpumpe og CGM systemer

Klagefrist ​gått ut

Fredag 1. mars ble det gjennomført en tildeling i anskaffelsen av insulinpumper, CGM og forbruksmateriell, med en ti dagers karensperiode hvor leverandørene kunne gi sine tilbakemeldinger. Klagefristen gikk ut 12. mars.

For deltilbud 1, 3, 4, 5 og 6 er det ikke kommet inn noen klager på tildelingen i løpet av karensperioden. Dermed har de regionale helseforetakene nå kunnet underskrive nye innkjøpsavtaler på disse områdene/feltene.

For delområde 2 har Sykehusinnkjøp HF mottatt en klage fra Rubin Medical AS. Denne vil nå bli behandlet i løpet av de nærmeste dagene. Inntil klagebehandlingen er avklart vil det ikke bli undertegnet en avtale på dette feltet.

Mer informasjon om avtalen finner du her.

For f​​ølgende produkter er det inngått nye avtaler:

Deltilbud 1 – Insulinpumpesystem med CGM, der systemet kan regulere insulintilførselen
Leverandør: Medtronic Norge AS
Produkt: MiniMed 670G

Deltilbud 3 – Insulinpumpesystem uten CGM
Leverandør: Roche Diagnostics Norge AS
Produkt: Accu-Chek Insight

Deltilbud 4 – Patchpumpesystem for insulin
Leverandør: NordicInfu Care AB
Produkt: OmniPod

Deltibud 5 – Frittstående CGM
Leverandør / produkt i rangert rekkefølge:
1.  Abbott Norge AS / Freestyle Libre 2
2.  NordicInfu Care AB / Dexcom G6
3.  Medtronic Norge AS / Guardian Connect
4. Rubin Medical AS / Eversense XL

Deltilbud 6 – Forbruksmateriell til eksisterende insulinpumpe og CGM systemer
Følgende leverandører og systemer gis det rammeavtale på for å sikre forbruksmateriell til eksisterende systemer:

Forbruksmateriell til Accu-Chek Spirit Combo:
Leverandør er Roche Diagnostics Norge AS
Roche Diagnostics Norge AS tildeles rammeavtale på forbruksmateriell til insulinpumpesystemet Accu-Chek Spirit Combo.

Forbruksmateriell til Animas Vibe inkl. Dexcom G4 (Insulinpumpesystem):
Tilbyder er Rubin Medical AS
Rubin Medical AS tildeles rammeavtale på forbruksmateriell til insulinpumpesystemet Animas Vibe, inkl. Dexcom G4 der Dexcom G4 er en del av insulinpumpesystemet.

Forbruksmateriell til Dexcom G4 (Frittstående CGM-system):
Tilbyder er NordicInfu Care AB
NordicInfu Care AB tildeles rammeavtale på forbruksmateriell til CGM-systemet Dexcom G4.

Paradigme 7- serien og Paradigme 5-serien
Forbruksmateriell til Paradigme 7-serien og Paradigme 5-serien
Tilbyder er Medtronic Norge AS.
Medtronic Norge AS tildeles rammeavtale på forbruksmateriell til insulinpumpesystemene Paradigme 7-serien og Paradigme 5-serien.