logo Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp har fått oppdragsdokument for 2019

Kvart år får føretaket oppdrag frå eigarane. No har årets oppdrag kome. 

Publisert 20.03.2019
Sist oppdatert 24.02.2021
Oppdragsdokumentet blir vedteke av dei fire regionale helseføretaka i føretaksmøtet kvart år, og er retningsgivande for Sjukehusinnkjøp det gjeldande året.