logo Sykehusinnkjøp

Pipelinemøter 2022

Datoer for pipelinemøter i 2022 er nå satt.

Publisert 21.10.2021
Sist oppdatert 12.01.2023

For tiden er det Sykehusinnkjøp som inviterer til pipelinemøter​. Her inviteres leverandører til å presentere legemidler de venter å markedsføre i Norge i løpet av de neste to til tre årene. Sammen med Sykehusinnkjøp inviteres Legemiddelverket til å stille med både regulatorisk og helseøkonomisk representasjon.

Pipelinemøter vil gjennomføres på følgende datoer i 2022:

Påm​​elding

For påmelding og mer informasjon, ta kontakt med oss på pipeline@sykehusinnkjop.no.