logo Sykehusinnkjøp

Revidert oppgjørsavtale åpner for generisk legemiddelbytte

Den nye reviderte oppgjørsavtalen for helseforetaksfinansierte legemidler trådte i kraft fra nyttår. 

Publisert 18.01.2021
Sist oppdatert 02.04.2024

Den reviderte avtalen er inngått mellom Apotekforeningen og de regionale helseforetakene. Avtalepartene enige om at apotekene ved utlevering av legemidler forskrevet på H-resept, kan gjennomføre generisk bytte. Dersom det er fastsatt LIS-avtalepris for minst ett legemiddel i byttegruppen, skal apotek utlevere det tilgjengelige legemidlet med lavest LIS-avtalepris (enhetspris). 

Her kan du lese avtalen 

Bytte gjelder kun for de preparatene som er ført opp på Legemiddelverkets bytteliste og som Legemiddelverket dermed har vurdert som faglig likeverdige. Dette er tilsvarende ordningen med generisk bytte på blåresept. 

Gjennom den nye avtalen er det enighet om at apotekene kan fakturere det enkelte helseforetak en avtalt takst for å foreta byttet. Utlevering av flere pakninger samtidig av samme varenummer utløser én takst. 

Dersom lege har reservert seg mot bytte, skal apotek utlevere forskrevet legemiddel.
Dersom pasienten/apotekkunden motsetter seg bytte av legemiddel må pasienten henvende seg til rekvirerende lege og diskutere valg av legemiddel med legen sin. 

Avtalen gjelder for ett år fra og med 1. januar 2021 og vil eventuelt forlenges etter en evaluering høsten 2021.