logo Sykehusinnkjøp
 • En gruppe båter i en havn
  22. desember 2023
  God jul fra Sykehusinnkjøp HF

  Året nærmer seg slutten. Vi benytter anledningen til å takke alle våre samarbeidspartnere for deres bidrag i 2023.

 • Ordsky diabetes-tematikk
  23. november 2023
  Nye kontraktar tildelt for insulinpumper og tilbehøyr

  Sjukehusinnkjøp har i november tildelt nye nasjonale kontraktar for høvesvis patchpumpe for insulin og frittståande vevsglukosemålar.

 • En gruppe mennesker som poserer for kameraet
  9. november 2023
  Fare for antibiotikamangel gjer at Noreg må ta grep

  Antibiotikum er blant det viktigaste legemiddelet i verda. Prisane på dei har derimot falle så mykje at tilgangen kan stå i fare. Noreg er blant landa som arbeider for å stoppa utviklinga.