logo Sykehusinnkjøp

Bedre samarbeid med bransjeorganisasjoner

Samarbeidsavtalene mellom de regionale helseforetakene og bransjeorganisasjonene LMI og Melanor er nå oppdatert. Målet er enklere oppfølging og bedre samarbeid.

Publisert 26.06.2023
En person som holder et kort

Samarbeidsavtalene med Legemiddelindustrien (LMI) ble underskrevet i 2006, mens avtaler med daværende Leverandører til helse-Norge (LFH) - nå Melanor - ble underskrevet i 2011.

Avtalene har ikke vært gjenstand for endringer på nærmere ti år. Nå har avtalene blitt oppdatert og ordlyd i avtalene med LMI og Melanor er nå i all hovedsak lik.  

– Oppdateringen av avtalene bidrar til forenkling, åpenhet og transparens i samhandlingen mellom helseforetakene og leverandører. Dette er viktig for at samfunnet skal ha tillit til helseforetakene og deres medarbeideres uavhengighet, integritet og medisinske vurderinger, sier Terje Rootwelt administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

– Oppdateringen av samarbeidsavtalene gjør handlingsrommet for samarbeid tydeligere. Da blir det enklere for helsepersonell og medisinsk utstyrsindustri å samarbeide om å finne gode effektive løsninger for pasient og helsevesen, sier Atle Hunstad, administrerende direktør i Melanor.

Melanor

Melanor er bransjeorganisasjonen for kompetansebedrifter som utvikler og leverer medisinsk utstyr, laboratorieutstyr, måleutstyr og hjelpemidler i det norske markedet. Melanor representerer om lag 120 medlemsbedrifter med til sammen nærmere 3000 medarbeidere. Melanor arbeider aktivt for at bransjen etterlever gjeldende etiske standarder, myndighetenes krav til kvalitet og sikkerhet.

– Oppdateringen av samarbeidsavtalene vil gi en mer effektiv dialog mellom partene. Dette bidrar til at helseforetakene og selskapene kan bruke mer av tiden sin på god pasientbehandling og medisinske løsninger, sier Leif Rune Skymoen, administrerende direktør i LMI. 

Legemiddelindustriforeningen

Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller mar­kedsfører legemidler i Norge kan være medlem av foreningen.

De 64 medlemsbedriftene i LMI har over 4500 ansatte i Norge og representerer over 80 prosent av legemiddelomsetningen. Det omsettes legemidler i Norge for 18 milliarder kroner.

Avtalene ligger på nettsidene til Sykehusinnkjøp under leverandørkontakt.