logo Sykehusinnkjøp

To kategoriplaner vedtatt

Sykehusinnkjøp har ferdigstilt arbeidet med de første versjonene av nasjonale kategoriplaner for HR og medisinske forbruksvarer (MFV).

Publisert 06.06.2023

Arbeidet med å lage kategoriplaner for de to «pilotkategoriene» HR og MFV startet i april i fjor. To prosjektgrupper i Sykehusinnkjøp ledet arbeidet, og underveis fikk de god medvirkning fra fagressurser fra helseforetakene og et programstyre blant annet bestående av representanter for de regionale helseforetakene.

Portrettfoto av person
Administerende direktør i Sykehusinnkjøp, Bente Hayes.

I slutten av mars i år ble planene vedtatt av styret i Sykehusinnkjøp.

– Med de første nasjonale kategoriplanene for HR og MFV har vi fått verktøy for å løfte det samlede anskaffelsesarbeidet i spesialisthelsetjenesten. Det er et løft med tanke på kunnskapsgrunnlag, kvalitet og effektivitet i anskaffelsene, sier administrerende direktør Bente Hayes i Sykehusinnkjøp.

Her finner du kategoriplanen for HR 

Her finner du kategoriplanen for MFV 

Her finner du temasiden for kategoriplanene

En plan for hver kategori

Årlig kjøper spesialisthelsetjenesten inn varer og tjenester for mer enn 50 milliarder kroner. Hvordan disse innkjøpene organiseres, er av stor betydning for hvor godt spesialisthelsetjenestens midler bli brukt. Derfor har de regionale helseforetakene gitt Sykehusinnkjøp i oppdrag å vurdere hvordan arbeidet med innkjøp kan forbedres. Vi kaller dette arbeidet «kategoriprogrammet», og det er gjennom kategoriprogrammet at kategoriplanene blir til.

Fram mot 2025 skal det gjennom kategoriprogrammet utarbeides kategoriplaner for samtlige innkjøpskategorier i spesialisthelsetjenesten utenom eksterne helsetjenester. For kategorien legemidler ble det imidlertid en vedtatt en strategi allerede i 2018, men denne skal revideres som en del av kategoriprogrammet.

Bedre og mer effektiv

Kategoriplanene som nå er vedtatt, inneholder målsettinger, tiltaksområder og tiltak. Målet er at planene blant annet kan bidra til følgende gevinster:

En mann som smiler til kameraet
Kategoriprogramleder i Sykehusinnkjøp, Tor Hellandsvik.
  • bedre og mer effektive anskaffelsesprosesser
  • økt pasientsikkerhet
  • forbedret forsyningssikkerhet
  • økonomiske gevinster
  • at spesialisthelsetjenesten oppfattes som mer enhetlig og forutsigbar mot markedet

Kategoriplanene kan også gi en mer helhetlig forståelse av egenskaper og særtrekk ved den enkelte kategori, for eksempel når det gjelder brukerbehov, volumer (spend), kompleksitet, marked, produkt og tjenester.

– Etter at kategoriplanene for HR og MFV ble vedtatt av styret i mars, gikk to nye prosjektteam i gang med å lage kategoriplaner for henholdsvis men bygg og eiendomsdrift og kirurgiske produkter. Disse planene skal være ferdig i løpet av første kvartal neste år, sier leder for kategoriprogrammet i Sykehusinnkjøp, Tor Hellandsvik.