logo Sykehusinnkjøp

Opphever suspensjon av vikarbyråer

Sykehusinnkjøp har fra og med 2. juni opphevet suspensjonen av vikarbyråene Dedicare Doctor AS og Speare AS.

Publisert 06.06.2023
En person iført hvit frakk og briller

De to vikarbyråene er leverandører for to forskjellige rammeavtaler om vikartjenester til helseforetakene. Den 24. mai ble de midlertidig suspendert på grunn av avvik som ble avdekket gjennom en 3. parts revisjon.

Avvikene gjaldt bruk av underleverandører uten godkjenning og konkurranseklausuler i ansettelses- og oppdragsavtaler.

Nå har begge leverandørene fremlagt dokumentasjon på avvikling av bruk av underleverandører og bruk av konkurranseklausulene umiddelbart er stoppet/opphevet for de avtalene som det angikk. Vi har også fått bekreftelse om at det i fremtiden ikke vil bli tatt inn begrensende klausuler i noen avtaler for vikarer som formidles til helseforetakene.

– Vi har hatt en god dialog med leverandørene. De har vist stor vilje til å rette opp i forholdene som ble avdekket under revisjonen, sier Hilde Christiansen, leder for de regionale helseforetakenes styringsgruppe for avtalene.