logo Sykehusinnkjøp

Kategoriplaner for KIR og BE vedtatt

Etter over ett års iherdig prosjektarbeid er de nasjonale kategoriplanene for kirurgiske produkter (KIR) og bygg og eiendomsdrift (BE) nå ferdige.

Publisert 28.06.2024
En smilende mann og tre kvinner sitter rundt et møtebord.
Her fastlår styreleder Per Karlsen at de to kategoriplanene er godkjent av Sykehusinnkjøps styre.

To prosjektgrupper i Sykehusinnkjøp har siden april i fjor jobbet med undersøkelser og analyser for å utarbeide de første nasjonale kategoriplanene for innkjøpskategoriene KIR og BE. 

Torsdag 27. juni ble planene godkjent da Sykehusinnkjøps styre holdt siste styremøtet før sommerferien.

– En ny milepæl er nådd i arbeidet med å lage de første nasjonale kategoriplanene for spesialisthelsetjenesten. Med dette er vi offisielt i mål med første bølge av kategoriprogrammet. Totalt har kategoriprogrammet nå levert fire ferdige kategoriplaner, sier administrerende direktør Bente Hayes i Sykehusinnkjøp.

En smilende kvinne med briller
Administrerende direktør Bente Hayes er fornøyd med å kunne gå inn i sommeren med to nye kategoriplaner.

Her finner du kategoriplanen for BE

Her finner du kategoriplanen for KIR

Setter retning

Sentrale tema i KIR-planen er stabil tilgang til nødvendige kirurgiske produkter, effektivitet, samarbeid, konkurranse og innovasjon samt ansvarlige og miljøvennlige innkjøp.

Flere personer sitter rundt et møtebord. En skjerm viser et saksdokument.
Prosjektlederne Erik Borge og Tor Hellandsvik ga styret en kort orientering om de to kategoriplanene via Teams før styret gjorde sitt vedtak.

Prosjektleder Erik Borge synes arbeidet med å utvikle planen har vært spennende og at det er godt at den nå er på plass.

– Kategoriplanen er utarbeidet i tett samarbeid mellom Sykehusinnkjøp, helseregionene og medisinskfaglige personer. Kategorien omfatter produkter som er sentrale i spesialisthelsetjenestens pasientbehandling på sykehusene. Planen vil sette retning for arbeidet med innkjøp av kirurgiske produkter i årene fremover, sier Borge.

Riktig ambisjonsnivå

Denne første versjonen av kategoriplanen for BE tar for seg innkjøpsgruppen kantine og storhusholdning og anbudspakkene som omhandler mat og drikke. Kategoriplanen vil oppdateres og utvides med de resterende innkjøpsgruppene på et senere tidspunkt.

Tiltak fra kategoriplanen skal gi økonomiske og kvalitative gevinster for spesialisthelsetjenesten. Det skal eksempelvis skje gjennom prosessoptimalisering, standardisering og forbedret avtaleforvaltning.

Eksempler på hva kategoriplanene skal bidra til

 • Bedre pasientsikkerhet
 • Redusere risiko knyttet til forsyningssikkerhet
 • Økonomiske gevinster
 • Mindre suboptimalisering på tvers av helseforetakene
 • At spesialisthelsetjenesten oppfattes som mer enhetlig og forutsigbar mot markedet
 • Støtte opp under målsetninger om innovasjon og effektivisering av oppgaver
 • Et verktøy for operasjonalisering av spesialisthelsetjenesten sine målsetninger på samfunnsansvarsområdet generelt og innenfor miljøområdet spesielt.

– I tillegg vil kategoriplanen bidra til å legge til rette for bedre forsyningssikkerhet og til å gi et sterkere bidrag til spesialisthelsetjenestens målsettinger om bærekraft, klima og miljø. Dette gjøres blant annet gjennom økt kjøp fra lokale produsenter, sier prosjektleder for BE, Tor Hellandsvik.

En mann som smiler til kameraet
Tor Hellandsvik er leder for kategoriprogrammet i Sykehusinnkjøp. Han var også prosjektleder for kategoriplanen for BE i siste del av prosjekttiden.

Spesialisthelsetjenestens påvirkningskraft mot markedet er betydelig mindre innenfor kantine og storhusholdning enn tidligere gjennomførte kategoriplanprosjekter, påpeker han.

– Å finne et riktig ambisjonsnivå for kategoriplanen har derfor vært en viktig del av utvikling av planen, sier Hellandsvik.

Iverksettes nasjonalt

Kategoriprogrammet i Sykehusinnkjøp startet opp i 2022 og har som mål å forbedre arbeidet med innkjøp til spesialisthelsetjenesten. De første prosjektene i

programmet var å utarbeide kategoriplaner for «pilotkategoriene» medisinske forbruksvarer (MFV) og HR. Disse planene ble vedtatt i mars 2023. Siden da har det pågått et arbeid med å iverksette planene på nasjonalt nivå.

Fakta om kategoriprogrammet

 • Hvert år kjøper spesialisthelsetjenesten inn varer og tjenester for mer enn 50 milliarder kroner. De regionale helseforetakene har gitt Sykehusinnkjøp i oppdrag å vurdere hvordan arbeidet med innkjøp kan forbedres. Vi kaller dette arbeidet «kategoriprogrammet»
 • Gjennom kategoriprogrammet blir kategoriplanene til
 • Det skal utarbeides kategoriplaner for samtlige innkjøpskategorier i spesialisthelsetjenesten utenom eksterne helsetjenester
 • For kategorien legemidler ble det vedtatt en strategi allerede i 2018, men denne skal revideres som en del av kategoriprogrammet
 • De to første kategoriplanene, for henholdsvis kategoriene HR og medisinske forbruksvarer (MFV), ble vedtatt i mars 2023
 • I juni 2024 ble kategoriplanene for kirurgiske produkter (KIR) og bygg og eiendomsdrift (BE) godkjent. Dermed er «første bølge» av kategoriprogrammet fullført
 • De neste kategoriplanene som lages, er for kategoriene informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og administrasjon (ADM). Dette er andre bølge av kategoriprogrammet

Neste steg for kategoriene KIR og BE er at det skal utvikles handlingsplaner for kategoriplanene, og tiltak fra kategoriplanene skal prioriteres i samarbeid med helseregionene. Og så skal også disse planene iverksettes nasjonalt.

Kategoriplan for IKT og ADM på trappene

Parallelt jobbes det nå med å lage kategoriplaner for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og administrasjon (ADM). Disse to prosjektene startet opp i januar i år og har siden da arbeidet intensivt med forbruks- og markedsanalyser, internanalyser og samfunnsansvarsanalyser. Innen utgangen av 2024 ventes kategoriplanene fra disse prosjektene å være ferdige.