logo Sykehusinnkjøp

Nye logistikkbetingelser for helseregionene er klare

De nye logistikkbetingelsene samt nye elektroniske samhandlingsavtaler vil gjelde fra 1. februar 2024.

Publisert 25.01.2024
Diagram
Illustrasjonsfoto: Nye Oslo Universitetssykehus

Den 16. november 2023 inviterte Sykehusinnkjøp HF leverandører til informasjonsmøte om forslag til nye, felles logistikkbetingelser for de regionale helseforetakene.

Vi takker for god deltakelse på møtet og for de hyggelige og konstruktive tilbakemeldingene vi mottok innen fristen for tilbakemeldinger som var satt til 8. desember.

Innspill og justeringer

Vi har behandlet alle tilbakemeldinger og spørsmål som er kommet inn på telefon og epost. En del spørsmål er det flere som har stilt, og disse har vi valgt å samle og gjøre tilgengelige for alle leverandører i et eget dokument [excel].

Som følge av spørsmålene har vi gjort noen presiseringer i de aktuelle vedleggene.

Her er de nye, felles logistikkbetingelsene som vil gjelde for helseregionene fra 1. februar 2024:
Logistikkbetingelser [pdf]

Vi gjør oppmerksom på at for vedlegg 5 «Målinger, sanksjoner og merkostnader» vil det komme mer informasjon på et senere tidspunkt etter 1. februar 2024.

Her er de elektroniske samhandlingsavtalene som vil gjelde fra 1. februar 2024:
Elektronisk samhandlingsavtale med vedlegg for Helse Sør-Øst [pdf]
Elektronisk samhandlingsavtale med vedlegg for Helse Midt-Norge [pdf]
Elektronisk samhandlingsavtale med vedlegg for Helse Nord [pdf]
Elektronisk samhandlingsavtale med vedlegg for Helse Vest [pdf]

Videre revisjon og forbedringer

Det er etablert en forvaltningsgruppe som vil håndtere revisjoner og vurdere nye innspill til forbedringer for logistikkbetingelsene og elektronisk samhandlingsavtale. Du kan se gruppens medlemmer her [pdf].

Spørsmål og innspill til de felles avtalene kan sendes til hsorhfpbinnkjop@helse-sorost.no.

Felles informasjonsside på vei

En felles nettside for logistikkbetingelser og elektronisk samhandling er under etablering for helseregionene. I fremtiden vil informasjon om betingelsene bli samlet her.

Vi vil gi nærmere informasjon om når de nye informasjonssidene er klare.