logo Sykehusinnkjøp

Ny felles praksis for logistikk i alle helseregionene

Helseregionene har i lengre tid hatt et ønske om å etablere en mer lik praksis for logistikken knyttet til avtaler, og har nå kommet frem til felles logistikkbetingelser.

Publisert 25.10.2023
Sist oppdatert 25.01.2024
Grafisk brukergrensesnitt, diagram

Foto: Illustrasjonsbilde: Nye Oslo universitetssykehus

Lagt til 25.januar 2024: Nye logistikkbetingelser er nå vedtatt, dokumentene du finner her er utdatert. Du finner betingelsene som trer i kraft fra 1. februar 2024, i denne nyhetssaken.

Større forutsigbarhet

- Vi mener lik praksis vil bidra til en større forutsigbarhet for leverandørene, økt likebehandling og forenkling av anskaffelsesprosessen, avtaleforvaltning og drift, sier Marianne Mengkrogen i Helse Sør-Øst RHF som har ledet arbeidet på vegne av helseregionene

Alle de logistikkansvarlige i helseregionene er nå enige om at dette blir et godt grunnlag i dialog med leverandørene. 

Felles logistikkbetingelser skal gjelde for varer innenfor både medisinske og ikke-medisinske områder, disse er planlagt å gjelde fra 1. februar 2024.

Se forslaget til nye logistikkbetingelser under:

Det er tatt utgangspunkt i Helse Sør-Øst RHF sine logistikkbetingelser fra 2015, og sammen har man utarbeidet en oppdatert, forenklet versjon tilpasset dagens praksis. Sykehusinnkjøp HF har samtidig tilpasset avtalemalene. 

Logistikkbetingelsene vil gjelde i alle vareavtaler, og skal sammen med oppdaterte avtalemaler bidra til mer standardisering. Malene vil fortsatt tilpasses den enkelte anskaffelse og det vil være opp til helseregionene i den enkelte anskaffelse å beslutte eventuelle unntak.

Også de de elektroniske samhandlingsavtalene blir oppdatert. Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge har utarbeidet nye versjoner med forenklinger og tydeliggjøring:

Vi inviterer til informasjonsmøte 

I arbeidet med nye, felles logistikkbetingelser, har det vært dialog med helseregionene og deres underliggende helseforetak. De nye betingelsene har også hensyntatt en rekke forhold som er kommet frem i ulike dialoger med leverandørene. 

Leverandørene inviteres til et informasjonsmøte via Teams, 16 november klokka 10-12.

Lenke til innlogging i møtet finner du her:

Kan nå ses i opptak

Dersom du ikke hadde anledning til å delta, ligger opptak tilgjengeligg nå. Gå inn på lenken til innlogging for møtet. Velg å se møtet enten i Teams eller i nettleser. Du kan nå starte opptaket.

Du finner presentasjonen som ble holdt her.

Du kan komme med spørsmål og avklaringer til logistikkbetingelsene. Disse sendes på e-post til adressen: hsorhfpbinnkjop@helse-sorost.no.

Frist for å komme med tilbakemeldinger er 8. desember.