logo Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp HF inngår avtale om vaksinasjonsutstyr for Helsedirektoratet

Avtalen har varighet på opptil seks år, og estimert verdi på inntil 80 millioner kroner. Dette er første gang Sykehusinnkjøp HF inngår en anskaffelse på vegne av Helsedirektoratet.

Publisert 06.02.2024
En mann som smiler med en gruppe blyanter foran seg
Kategorisjef i Sykehusinnkjøp HF, Øystein Roll, illustrasjonsfoto av Karolina Grabowska (pexels.com)

Sykehusinnkjøp HF har på vegne av Helsedirektoratet inngått en avtale på vaksinasjonsutstyr. Avtalen er del av Norges beredskap for pandemi, og dekker nok utstyr til å kunne vaksinere hele den norske befolkning inntil tre ganger i løpet av avtalens varighet på maksimalt seks år.

Avtalen er tildelt Onemed AS, og ved et avrop på avtalen vil Onemed ha ansvar for å importere, lagerføre, pakke om og sende ut utstyret i henhold til Helsedirektoratets fordeling av det.

Glad for å hjelpe kommunesektoren

Sykehusinnkjøp HF gjør vanligvis anskaffelser til spesialisthelsetjenesten ved de regionale helseforetakene. Utstyret på den nye avtalen om vaksinasjonsutstyr er derimot primært myntet på primærhelsetjenesten i kommunene.

Kategorisjef  Øystein Roll i Sykehusinnkjøp ledet anskaffelsesprosessen.

– Det er en tillitserklæring å få ansvar for å gjøre en anskaffelse som treffer kommunesektoren. Vi er glade for å kunne levere en avtale som kan være viktig for helsevesenet ved en eventuell ny pandemi, sier han.

Ivaretar beredskapen godt

Helsedirektoratet har også tidligere hatt tilsvarende avtaler om levering av vaksinasjonsutstyr, men erfaringer fra koronapandemien har resultert i enkelte endringer.

Utstyrspakken på den nye avtalen er mer omfattende enn tidligere, og inkluderer sprøyter, kanyler, bomullsdotter, desinfeksjonsservietter, bandasjetape, kanylebokser, risikoavfallskartonger, risikoavfallssekker, kjølebeholdere og temperaturmålere med logg.

– Avtalen er rigget slik at den skal ivareta det norske helsevesenets beredskap godt ved en eventuell ny pandemi. I utgangspunktet håper vi å slippe nye pandemier i årene som kommer og at vi dermed ikke vil trenge å gjøre avrop på avtalen, sier Øystein Roll.

Avtalen inkluderer ikke vaksiner, kun utstyret som trengs for å distribuere og bruke dem. Skulle en ny pandemi bryte ut, vil vaksiner anskaffes når de blir tilgjengelige på markedet.

Avtalen startet 1. februar.