logo Sykehusinnkjøp

Leverandørkontakt

De regionale helseforetakene har inngått samarbeidsavtaler med Legemiddelindustrien (LMI) og Melanor. Som en del av samarbeidet er det utarbeidet en dilemmasamling for trening på etiske problemstillinger.

En gruppe fargerike sjakkbrikker

Samarbeid mellom ansatte i helseforetak og leverandører er en forutsetning for et velfungerende helse-Norge.

Det er derfor inngått samarbeidsavtaler mellom helseforetakene i Norge og Legemiddelindustrien (LMI) og Melanor (utstyrsleverandører). Avtalene sikrer at samhandling mellom helseforetak og leverandører skal skje på en faglig og etisk korrekt måte. Intensjonen i avtalene er samhandling basert på tillit, åpenhet og gjensidig respekt.

Medarbeidere i alle helseforetak i Norge, inkludert Sykehusinnkjøp, er forpliktet til å følge samarbeidsavtalene. Dette gjelder også overfor leverandører som ikke er medlem i en av LMI eller Melanor. 

Avtaledokumenter

Du kan lese samarbeidsavtalene samt en veileder for praktisering av avtalenes § 3.6 og 3.7 her:

Dilemmasamling

Kompetanseutvikling innenfor etikk er arbeidsgivers ansvar.

Denne dilemmasamlingen er et verktøy som kan brukes for å la medarbeidere trene på og diskutere etiske problemstillinger. Den kan brukes av helseforetak så vel som leverandører. Samlingen gir eksempler på situasjoner som kan oppstå, og råd til løsning på dem. For hvert dilemma vises det til hvilke del av samarbeidsavtalene som er relevant for problemstillingen.

Temaer som berøres inkluderer:

  • Hvilke kontakt leverandører og helseforetak skal ha
  • Honorering og gaver
  • Kurs, konferanser og faglige møter

Dilemmasamlingen er utviklet i et samarbeid mellom de regionale helseforetakene, Legemiddelindustrien (LMI) og Melanor. Den vedlikeholdes av Sykehusinnkjøp.

Du finner dilemmasamlingen her.

Her finner du et e-læringskurs utarbeidet i trepartssamarbeidet: Kurskatalog - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

Sist oppdatert 24.01.2024