logo Sykehusinnkjøp

Anskaffelse av legemiddel for MS gir tilbud med over 90% lavere pris

Markedseksklusiviteten for Gilenya® har utløpt. Sykehusinnkjøp HF har ved ny anskaffelse fått inn tilbud på generiske alternativ med over 90 % lavere pris.

Publisert 29.03.2022

Markedseksklusiviteten for Gilenya® utløp 22. mars 2022, noe som medfører at markedsføringstillatelser for generiske fingolimod-produkter kan benyttes etter denne datoen. Fingolimod brukes i behandling av multippel sklerose (RRMS), og Sykehusinnkjøp HF har ved ny anskaffelse av legemiddelet fått inn tilbud på generiske alternativ med over 90 % lavere pris.

Når markedseksklusiviteten opphører for legemidler, blir det lovlig for andre selskaper å tilby generiske alternativer. Sykehusinnkjøp HF har derfor hatt som mål å kunne gå over til en ny og bedre avtale på fingolimod så raskt som mulig etter at markedseksklusiviteten på Gilenya® 0,5 mg tabletter har utgått.​

​​Raskt ute for å realisere besparelser​​​

Anskaffelsen er nå gjennomført, og anbudskonkurransen fikk inn tilbud på fingolimod 0,5 mg tabletter med pris som var over 90 % lavere enn den som betales i dag. Besparelsene helseforetakene kan oppnå ved å skifte til den nye avtalen er vesentlige. I dag bruker de over 180 millioner kroner i året på legemiddelet.

Farmasøytisk fagrådgiver Anne Helen Ognøy i Sykehusinnkjøp HF peker på at reduksjonen i utgifter på legemiddelet øker jo tidligere man får inngått nye avtaler etter at markedseksklusiviteten utgår.

– I tilfellet fingolimod utgjør den potensielle besparelsen flere millioner i måneden totalt for helseforetakene. Avtalen RHF-ene har inngått trer i kraft fra 1. april, kun halvannen uke etter at markedseksklusiviteten på fingolimod har opphørt. Det er vi veldig fornøyde med på vegne av pasientene og helseforetakene, sier hun. 

Dialog og korte​​​ tidsfrister

Prosjektleder Lars Hjellup forteller at den nye avtalen på fingolimod har krevd mye dialog.

– For å kunne skifte tidlig til ny avtale på et legemiddel må vi vite i forkant at det finnes produsenter som kan tilby et godkjent alternativ, og når de er leveringsdyktige. Det krever dialog og planlegging. I tillegg samarbeider vi med Legemiddelverket og Nye Metoder for å sørge for at produktene på en ny avtale kan tas i bruk. Blant annet innebærer det å få dem inn på apotekenes bytteliste. Arbeidet er hektisk, men samarbeidet er godt, sier han.

​​– Dette er et resultat av et langsiktig plan hvor vi har overvåket markedet, og vært klare til å lyse ut anbud når det har oppstått mer konkurranse for et legemiddel. Reduksjonene i utgifter gjør det mulig for helseforetakene å behandle enda flere pasienter, sier Nicolai Maric Bjørnæs, avdelingsleder i Sykehusinnkjøp HFs divisjon legemidler.​