logo Sykehusinnkjøp

Norske sykehus har spart 290 millioner på strøm i 2021

2021 ble et år med uvanlig høye markedspriser på strøm. Som et resultat av helseforetakenes strategi for prissikring har sykehusene i Norge derimot unngått store kostnadsøkninger.

Publisert 17.01.2022
Sist oppdatert 24.01.2022

​Helseforetakene har i 2021 betalt en nettopris på ca. 30 øre/kWh, noe som totalt for året har gitt en besparelse på ca. 290 millioner kroner sammenlignet med markedspris.

Besparelsene er fordelt slik:

  • ​​Sør-Øst ca. 208 millioner

  • Vest ca. 62 millioner

  • Midt-Norge ca. 13 millioner

  • Nord ca. 7 millioner

​Gir forutsigbarhet

​​Prissikring foregår ved at divisjon nasjonale tjenester i Sykehusinnkjøp HF på vegne av helseforetakene inngår avtaler med porteføljeforvaltere som kjøper strøm inntil 4 år frem i tid. Formålet med sikringen er å få forutsigbarhet i strømprisen frem i tid innenfor et akseptabelt nivå. 2021 ga unormalt store besparelser på grunn av de høye markedsprisene.

– For helseforetakene er det særlig viktig at de har en forutsigbarhet på prisnivået. I vinter har strømprisene ligget svært høyt, men med prissikring unngår sykehusene en ekstraregning på 290 millioner. Det gjør at markedsprisene ikke får store konsekvenser for budsjettene deres, og at de kan holde fokuset sitt på pasientbehandling, sier Per Scott Olsen, som er avtaleansvarlig for elektrisk kraft i Sykehusinnkjøp HF.

Varierende pris ​

Markedsprisen på strøm kan variere, og i år med spesielt lave strømpriser vil helseforetakene kunne betale høyere priser enn resten av markedet. Slik markedet ser ut i midten av januar 2022, er det forventet at man vil få besparelser også i 2022.

– OUS er som storforbruker av elektrisk kraft avhengig av en god forvaltningstjeneste for å først og fremst sikre nødvendig forutsigbarhet i kraftinnkjøpet. Det faller i tillegg gunstig ut i perioden vi nå er i med ekstremt høye markedspriser. Vi kan gjerne betrakte det som besparelser i år, men over lengre tid vil nok forskjeller i markedspris og innkjøpspris langt på vei utlikne hverandre. Derfor er effektiv energibruk fortsatt vårt hovedvirkemiddel for å sikre varige kostnadsbesparelser, sier senioringeniør energi, Ola Lindh ved eiendomsavdelingen til Oslo universitetssykehus.

Helseforetakene har i sin anskaffelsesstrategi bestemt at strøm kan kjøpes på kontrakter inntil 4 år frem i tid. Det betyr altså at deler av strømmen som skal brukes frem til 2026 allerede er prissikret.