logo Sykehusinnkjøp

Nytt samarbeid om menneskerettigheter i milliardkontrakter

Oslo kommune, DFØ v/Statens innkjøpssenter og Sykehusinnkjøp HF har inngått en samarbeidsavtale om å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter i anskaffelser av blant annet IKT-utstyr.

Publisert 15.03.2022
Sist oppdatert 12.01.2023
Ledere i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, Sykehusinnkjøp og  Oslo kommune smiler mot kamera og gir tommel opp.

PARTNERSKAP. God stemning da partene møttes for signering på Oslo rådhus torsdag 10. mars. Fra venstre: Divisjonsdirektør Dag Strømsnes i DFØ, administrerende direktør Bente Hayes i Sykehusinnkjøp HF og avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Innkjøpstjenester i Oslo kommune.

Offentlig innkjøpere har ansvar for å sikre at ILOs kjernekonvensjoner og grunnleggende menneskerettigheter respekteres i hele forsyningskjeden. Det er risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter i globale leverandørkjeder, herunder tvangsarbeid, barnearbeid, mangel på fagforeningsfrihet og diskriminering. 

Det offentlige går foran​​

Oslo kommune, Sykehusinnkjøp HF og DFØ skal sammen jobbe videre med denne komplekse oppgaven. Samarbeidsavtalen som ble signert torsdag 10. mars har som formål å styrke kompetanse, effektivisere ressursbruk og gjøre samarbeidspartene bedre rustet i dette kontinuerlige arbeidet.

– Vi skal vise at landets største innkjøpere kan gå foran i arbeidet med å drive sosial leverandøroppfølging. IKT-utstyr er blant innkjøpskategoriene hvor vi vet risikoen er stor for menneskerettighetsbrudd. Leverandørkjedene og produksjonsforholdene er komplekse, med store globale aktører. Skal vi klare å oppfylle ansvaret vårt, må vi hjelpe hverandre, sier avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Innkjøpstjenester i Oslo kommune.

Leverandørkrav og -opp​følging

– Gode arbeidsforhold i leverandørkjedene dessverre ikke er en selvfølge. Det er viktig at vi som store innkjøpere stiller krav til og følger opp leverandørene. Overfor multinasjonale selskaper blir selv store innkjøpere i Norge små. Men sammen kan vi få større kraft. Vi ser frem til godt samarbeid for å fremme menneskerettighetene i leveransekjedene, sier divisjonsdirektør Dag Strømsnes i DFØ.

–  I Sykehusinnkjøp HF har arbeidet med samfunnsansvar høy prioritet. Gjennom flere år har vi fulgt opp leverandørkjeder i risikoland innen flere ulike kategorier. Gjennom dette arbeidet har vi fått kjennskap til at det er stor risiko, både rundt arbeidsforhold og miljø. Derfor ser vi frem til et godt samarbeid med Oslo kommune og DFØ for å få enda mer kraft i dette arbeidet, sier administrerende direktør Bente Hayes i Sykehusinnkjøp HF.

Åpenhetsloven, som stiller strengere krav til hvordan virksomheter skal arbeide for å respektere menneskerettigheter og arbeidsforhold, trer i kraft 1. juli 2022. Denne loven vil gjøre det enklere å stille krav til norske leverandører og kreve informasjon om hvordan de sikrer anstendige arbeidsforhold i leverandørkjedene sine.

Her kan du ​lese samarbeidsavtalen (PDF)

​Om parte​​ne

Sykehusinnkjøp HF har ansvar for anskaffelser til alle helseforetakene i Norge, og inngår og forvalter avtaler til en verdi av over 40 milliarder kroner. Sykehusinnkjøp HF har 300 ansatte og en egen avdeling for miljø og samfunnsansvar. Foretaket arbeider aktivt for å ivareta arbeidstaker- og menneskerettigheter i leverandørkjeden. Sykehusinnkjøp HF har følgende i sine stiftelsesvedtekter: «Helseforetaket skal være pådriver for etisk handel og miljøvennlige innkjøp».

DFØ v/Statens innkjøpssenter (ASI) inngår og forvalter fellesavtaler for statlige virksomheter. Fellesavtalene er obligatoriske for alle statlige forvaltningsorganer i sivil sektor. ASI har som mål å effektivisere innkjøp i staten ved å inngå fellesavtaler innen utvalgte innkjøpsområder, og har avtaler innenfor kategoriene IKT, kontor og reise. De statlige fellesavtalene inngås på vegne av ca. 190 statlige virksomheter og ca. 150 000 ansatte.

Oslo kommune foretar årlig innkjøp av varer og tjenester for underkant av 30 milliarder kroner, hvorav de konsernovergripende rammeavtalene (samkjøpsavtalene) som Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) inngår og forvalter har en årlig verdi på ca. 3 milliarder kroner. Byrådet i Oslo vil styrke arbeidet med Oslomodellen for et anstendig arbeidsliv, og stille stadig strengere klima- og miljøkrav. Samtidig skal vi vise solidaritet med folk som produserer varer og tjenester for oss andre steder i verden.