logo Sykehusinnkjøp

Onkologianbud tildeles

– Hensynet til pasientene har vært førende for vår vurdering.

Publisert 11.10.2022

​Tidligere i ​​​år gjennomførte Sykehusinnkjøp en anskaffelse knyttet til onkologilegemidler.

Det er hensynet til pasientene som har vært førende for vår vurdering. Tildeling gjøres nå først og fremst for å kunne få en trygg og sikker tilgang på viktige legemidler til kreftbehandling i Norge, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF, Inger Cathrine Bryne, som representerer eierne i denne saken.

Anskaffelsen ble i forkant av tilbudsfristen gjenstand for behandling i KOFA, og avgjørelsene der pekte på at konkurransen burde avlyses.

En svært omfattende vurdering av alternativer, der både spesialistgruppe, fagdirektører i de regionale helseforetakene og interne og eksterne advokater har bidratt, ligger til grunn for at tildeling nå skjer. Sentralt er premisset om at dette vil gi pasientene et så bredt utvalg av ulike behandlingsalternativ som mulig. Også spesialistgruppen vektlegger dette i vurderingen.

 Ved å fullføre denne konkurransen trenger ikke leverandørene å vente et ekstra år for å tilby enkelte av sine nyeste legemidler, og det er også til pasientens beste. Eksempelvis foreligger det nå godkjenning for to nye legemidler i Beslutningsforum, men som ikke kan benyttes før nye avtaler på onkologi trer i kraft, sier administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF Bente Hayes.

KOFA er klagenemnda for offentlige anskaffelser, og er et rådgivende organ.

 Vi har stor respekt for KOFA. Denne gangen ser vi at problemstillingene har vært så komplekse at en skriftlig utredning ikke har belyst helheten godt nok. Derfor har vi sammen med eierne landet på at helheten og pasientperspektivet best ivaretas ved å tildele til tross for KOFAs avgjørelse, sier Hayes.

Kontaktper​s​​​oner:

Bente Hayes, administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF: Media kan kontakte kommunikasjonsleder Kjersti Lien, telefon 900 67 019.

Inger Cathrine Bryne, Helse Vest RHF: Media kan kontakte kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF ved Mirjam Klingenberg på telefon 958 76 839.​

​Møte for leverandører

14. oktober gjennomføres et informasjonsmøte om LIS 2207 Onkologi. Se denne siden for mer informasjon:

Informasjonsmøte om LIS 2207 Onkologi​​