logo Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp HF og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) innleder samarbeid

Samarbeidsavtalen ble undertegnet fredag 22. april 2022, og handler om anskaffelser av medisinsk utstyr og legemidler. 

Publisert 22.04.2022
Sist oppdatert 12.01.2023

Administerende direktør i Sykehusinnkjøp Bente Hayes og generalmajor Lars Christian Aamodt med samarbeidsavtalen mellom dem.

Administrerende direktør Bente Hayes i Sykehusinnkjøp HF og sjef FLO, generalmajor Lars Christian Aamodt, undertegnet i dag samarbeidsavtalen. Foto: Forsvaret

Forsvarets logistikkorganisasjon er en driftsenhet i Forsvaret og har ansvar for innkjøp og forsyning av alt driftsmateriell til Forsvaret. Sykehusinnkjøp HF eies av de fire regionale helseforetakene, og gjennomfører anskaffelser og avtaleforvaltning for spesialisthelsetjenesten.

Formålet med samarbeidsavtalen mellom Sykehusinnkjøp HF og FLO er å legge til rette for samarbeid mellom partene i anskaffelser av medisinsk utstyr og legemidler. Gjennom dette kan man oppnå samfunnsmessige gevinster og koordineringsfordeler.

Avtalen innebærer at FLO i henhold til bestemmelser i avtalen skal kunne delta i anskaffelser som gjennomføres av Sykehusinnkjøp HF. Den regulerer ansvarsforholdet mellom partene og konkretiserer hvordan man skal samarbeide i anskaffelser som gjennomføres av Sykehusinnkjøp HF.

Vikt​​​ig avtale for​​​​ FLO

Sjef FLO generalmajor Lars Christian Aamodt er fornøyd med at avtalen nå kan signeres. Han uttaler at det er flere grunner til at avtalen er viktig for Forsvaret.

– For det første gir avtalen mulighet til bedre innkjøpsvilkår. Sykehusinnkjøp HF kjøper inn varer i et langt større volum enn det vi i FLO gjør på vegne av Forsvaret og vil i mange tilfeller kunne forhandle frem lavere priser enn det vi klarer, sier han

–  Kanskje vel så viktig er avtalens betydning for beredskapen. Det er stor forskjell på Forsvarets logistikkbehov i fred sammenlignet med krise og krig. Samarbeid i rammen av totalforsvaret må etableres i fredstid for å virke best mulig. Derfor er det viktig at vi nå får vi på plass et samarbeid og en koordinert innkjøpsprosess. Både samarbeidet i seg selv og Forsvarets mulighet til raskere tilgang til større volumer av medisinsk utstyr og legemidler er fordelaktig i et beredskapsperspektiv, legger han til.

Håper ​​på ​​gjensidig nytte

Administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF, Bente Hayes, kommenterer avtalen på følgende måte:

– Siden helsesektoren og Forsvaret har mange av de samme behovene, ser vi det som nyttig å innlede et samarbeid med Forsvarets logistikkorganisasjon om anskaffelser. Vi er allerede i gang på området medisinsk utstyr, og fremover skal vi også samarbeide om legemiddel-anskaffelser. Samarbeidsavtalen vil derfor kunne bidra til å realisere de samfunnsmessige gevinster og koordineringsfordeler som ligger i dette for begge sektorer, sier hun​.​