logo Sykehusinnkjøp

Iselin Dahlen Syversen tildelt Harkness Fellowship-stipend

Leder for avdeling Nye Metoder Iselin Dahlen Syversen er tildelt det amerikanske Harkness Fellowship-stipendet for 2023-2024.

Publisert 06.02.2023
Sist oppdatert 13.02.2023

Dermed tar hun med seg familien og flytter til USA til sommeren – for en periode på ett år.

Iselin Dahlen Syversen. Foto.

Iselin Dahlen Syversen.

­– Jeg føler meg veldig heldig som får denne muligheten. Harkness Fellowships in Health Care Policy and Practice er en unik mulighet for faglig og personlig utvikling, sier Dahlen Syversen.

Helsetjenesteforskning

Det er den ideelle amerikanske stiftelsen The Commonwealth Fund som tilbyr Harkness Fellowship-ordningen.

Gjennom ordningen får fagfolk fra ulike disipliner og land delta i et 12 måneders program i helsetjenesteforskning og i helsepolitikk i USA.

Deltakerne gjennomfører et individuelt forskningsprosjekt av helsepolitisk relevans og aktualitet både i USA og i hjemlandet.

Norge har hatt én årlig deltaker i programmet siden 2010. For perioden 2023-2024 blir altså den norske deltakeren Iselin Dahlen Syversen.

Det er Forskingsrådet og Folkehelseinstituttet som velger ut kandidaten sammen med The Commonwealth Fund.

Vil forske på ulikhet

I USA skal Dahlen Syversen s​kal forske på ulike tilnærminger til forhandlinger, innkjøp og praksis for konfidensialitet.

­– Målet er å bidra til å øke kunnskapen på dette feltet som kan være nyttig både for Norge og USA. I løpet av våren skal jeg spisse prosjektet nærmere og velge fag- og forskningsmiljø som jeg skal være tilknyttet. Det betyr at valg av by hvor familien skal bo ennå ikke er bestemt.

– Hvorfor er det viktig å forske på dette?

– Ulik tilgang til legemidler og særlig til nye legemidler er en bekymring i mange land – uavhengig av markedsstørrelse og betalingsvillighet. Sammenliknet med for bare ti år siden, tar det i dag lenger tid fra et legemiddel blir lansert til pasienter får tilgang. Dette utfordrer målet om likeverdig tilgang. Det trigger også en diskusjon om transparens i legemiddelkjeden og markedet som stadig er aktuell, sier Dahlen Syversen.

Nye trender

Hun forteller at hun også ser frem til å følge nye trender hva gjelder legemiddelpriser i USA.

– Vi ser nå nye trender i det amerikanske markedet, hvor Biden-administrasjonen har fått gjennomslag for en lovendring som gjør det mulig å forhandle ned legemiddelprisene gjennom den såkalte Inflation Reduction Act. Fram til nå har det vært forbudt per lov. I tiden jeg er i USA, vil dette arbeidet starte. Jeg ser fram til å følge denne prosessen når jeg er der.

Veldig stolte

Divisjonsdirektør for legemidler Tommy Juhl Nielsen er godt fornøyd med at Dahlen Syversen i løpet av året blir en «Harkness Fellow».

– Vi er veldig stolte over at en av våre medarbeidere har fått Harkness-stipendet. Det vitner om at vi har medarbeidere som holder et meget høyt faglig nivå. Tematikken som Iselin skal fordype seg i, er høyaktuell i Norge og internasjonalt. Jeg er helt sikker på innsikten som hun tilegner seg, vil være avgjørende for å håndtere utfordringsbildet for Sykehusinnkjøp og RHF-ene enda bedre på sikt, sier Juhl Nielsen.​​​