logo

Satser på digital hjemmeoppfølging

Ny avtale på digitale hjelpemidler kan skape bedre pasienttilbud og bærekraft.

Publisert 22.02.2023
Sist oppdatert 23.02.2023
En kvinne og en mann som sitter sammen

Helse Sør-Øst omtalte 6. februar​ en ny rammeavtale på digitale løsninger for oppfølging av pasienter i eget hjem.

Seks leverandører på avtale​

Sykehusinnkjøp HF gjennomførte konkurransen på vegne av helseregionen, og anskaffelsen ble gjennomført med prosedyren konkurransepreget dialog. 17 leverandører søkte om å delta i konkurransen, og etter dialogfasen ble det mottatt 8 tilbud hvor 6 tilbud ble tildelt avtale. Dette var leverandørene Checkware, Diffia, Dignio, Tellu, Youwell og Siemens Healthineers.

Leverandørene tilbyr samlet et bredt spekter av løsninger som blant annet utsending og innsamling av skjema, høsting av målinger gjort hjemme, digital egenbehandlingsplan, veiledet internettbehandling og samvalg.

I avtaletiden vil leverandørene delta i minikonkurranser om levering av slike tjenester der det er behov for dem.

Bedre og mer effe​ktivt pasienttilbud

Mange pasienter med kroniske sykdommer som KOLS, diabetes, kreft og psykiske lidelser har allerede i dag tilbud om digital hjemmeoppfølging. Løsningene som brukes gjør at de kan ha dialog med sine behandlere og få oppfølging uten å måtte reise til sykehuset. Det frigjør personellressurser på sykehusene som kan brukes til bedre pasientbehandling i andre deler av sykehusdriften. Slik kan de digitale hjelpemidlene bidra til større bærekraft for fremtidens helsevesen.

I dag er det mer enn 70 ulike prosjekter på dette området innenfor Helse Sør-Øst, og erfaringene viser i tillegg at pasienttilbudet blir både bedre og mer effektivt (helsedirektoratet.no)​.

Legger til rett​​e for nye løsninger

Den nye rammeavtalen vil gjøre det enklere å anvende digitale hjelpemiddel i fremtiden.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått på plass denne rammeavtalen. Den skal gjøre det enklere, raskere og rimeligere for sykehusene å ta i bruk nye digitale løsninger som både kan lette ansattes arbeidshverdag og styrke pasientbehandlingen, sier Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF.

Kan utvides

Avtalen er et resultat av samarbeid med de øvrige helseregionene i landet, og disse har opsjon på å benytte avtalen. Den har en varighet på to år, med mulighet for utvidelse i ytterligere to år.

– Avtalen er viktig også for å få en mer effektiv regional drift og forvaltning av løsningene knyttet til digital hjemmeoppfølging. Den legger til rette for at nye løsninger møter regionale sikkerhetskrav og integreres med regionale kjerneløsninger, som for eksempel DIPS, på en god måte. I kombinasjon med den kommende prosess- og oppgaveplattformen øker dette endringsevnen vår, sier Simensen.​