logo Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp i spissen for felles, nordisk miljøinitiativ

I samarbeid med fire andre nordiske innkjøpere inviterer Sykehusinnkjøp markedet til dialog om utvikling av mer bærekraftige medisinske produkter.

Publisert 14.09.2023
En kvinne kledd i sykehusskjorte ligger omgitt av store mengder medisinsk utstyr.

Foto: Maria Koijck

Alt utstyret som vises på bildet, stammer fra kun én operasjon. Nå tas initiativ for mer bærekraftige medisinske produkter.

Medisinske produkter er avgjørende for å opprettholde et moderne helsevesen av høy kvalitet. Samtidig kan de være en trussel mot både miljøet og helsen vår på grunn av skadelig innhold og høy ressursutnyttelse. 

Fem nordiske, offentlige innkjøpere har derfor gått sammen om å bruke sin kjøpekraft til å utfordre markedet til å utvikle mer bærekraftige produkter. De inviterer nå bedrifter i det nordiske og europeiske markedet som leverer utstyr til helsesektoren, til å delta på markedsdialog om miljømerking av medisinsk utstyr i Malmö i Sverige 12. oktober.

Invitasjon til markedsdialog og påmelding

Nordisk samarbeid

De fem innkjøperne som står bak markedsdialogen er: 

  • Sykehusinnkjøp HF (Norge)
  • Landspitali – Det nasjonale universitetssykehuset på Island
  • Regionenes felles innkjøp (Danmark)
  • Nasjonalt sekretariat for bærekraftige offentlige anskaffelser (Sverige)
  • Helsinki Universitetssykehus (HUS, Finland)

I tett dialog med markedet ønsker de å redusere bruk og spredning av både miljø- og helseskadelige produkter og stoffer gjennom grønnere innkjøp av medisinsk utstyr.

Ville ha flere miljømerkede produkter

Prosjektet har fått navnet NIELS – Nordic Initiative for Environmental Labelling of medical Supplies. Oversatt til norsk blir det Nordisk initiativ for miljømerking av medisinske produkter. Både prosjektet og markedsdialogen mottar økonomisk støtte fra Nordic Innovation.

Initiativtager og leder av prosjektet er Maiken Pollestad Sele som er spesialrådgiver innenfor samfunnsansvar i Sykehusinnkjøp. Det hele startet med en undring over hvorfor ikke flere medisinske produkter er miljømerket og et ønske om å gjøre noe med det, helst på nordisk nivå. 

Vinn-vinn-situasjon

– Dersom vi får flere leverandører til å miljømerke produktene sine, er det en vinn-vinn-vinn situasjon, mener Sele og utdyper:

– For det første: Hvis produktene er miljømerket, unngår vi både miljø- og helseskadelige stoffer i hele livssyklusen til produktene vi kjøper. For det andre trenger ikke leverandørene å levere omfattende dokumentasjon på innholdsstoffer, bare lisensnummer på miljøsertifiseringen. For det tredje trenger vi i Sykehusinnkjøp ikke å bruke mye tid på å sjekke dokumentasjon, for det har sertifiseringsordningen gjort allerede. På denne måten bidrar vi til mindre forurensing og klimagassutslipp, vi kan forebygge visse helseproblemer og spare mye tid og penger.

I Malmö håper hun å komme i dialog med leverandører som vil satse på å miljømerke noen av produktene sine. 

– Vi ser fram til dialog med leverandører i Malmø og i tiden etter markedsdialogen, sier Sele.