logo

Sykehusinnkjøps arbeid fremhevet i ny studie

EU-kommisjonen har lagt fram en ny studie om beste praksis innen offentlige anskaffelser av legemidler. Sykehusinnkjøp  opptrer på de fleste punkter i tråd med eksemplene studien identifiserer som beste praksis.

Publisert 07.02.2023
Sist oppdatert 13.02.2023

Studien omfatter offentlige anskaffelser av legemidler i 32 europeiske land og analyse av innkjøp av legemidler i disse landene.

Erik Sagdahl, konstituert avdelingsleder i Sykehusinnkjøp. Portrett.

Konstituert avdelingsleder Erik Sagdahl i Sykehusinnkjøp ser at vi i Norge er kommet langt i å tilpasse innkjøp av legemidler til markeds- og konkurransesituasjonen.

Sykehusinnkjøp har bidratt med kunnskap om anskaffelser og anbudsprosedyrer til studien. I den endelige studien fremheves våre anbudsprosedyrer som gode eksempler. Studien viser også at Norge følger de fleste eksemplene på beste praksis når vi kjøper medisiner til våre sykehus. Dette gjelder for eksempel en differensiert tilnærming til innkjøp, bruk av miljøkriterier og ikke minst tett dialog med leverandørmarkedet i forkant av anskaffelsene.

Studien ble lagt frem under et webinar 7. februar. Sykehusinnkjøp deltok på fremleggelsen ved konstituert leder for avdeling anskaffelser i divisjon legemidler Erik Sagdahl. Han var invitert til å gi en ekspertkommentar om sine refleksjoner om funnene i rapporten.

Sagdahl fremhevet verdien av internasjonalt samarbeid:

– I Norge har vi kommet langt i å tilpasse innkjøp av legemidler til den konkrete markeds- og konkurransesituasjonen. Europeisk samarbeid har vært en viktig suksessfaktor for å oppnå dette. Erfaringsutveksling mellom de europeiske landene er svært viktig fordi vi gang på gang opplever å stå ovenfor tilsvarende utfordringer. Legemiddelmarkedet er i konstant endring og vi må hele tiden finne gode løsninger for innkjøp av legemidler. Ved å lære av hverandre kan vi raskere finne frem til disse løsningene, sier Sagdahl.

​Les studien:"Study on best practices in the public procurement of medicines"