logo Sykehusinnkjøp

Se opptak og presentasjoner fra leverandørkonferanse for medisinske forbruksvarer

Denne uka holdt Sykehusinnkjøp for første gang en konferanse for leverandører av medisinske forbruksvarer, og dagen ble fullbooket med nærmere 100 deltakere på Gardermoen, samt et 50-talls deltagere digitalt.

Ole-Tommy Pedersen
Publisert 15.03.2024
Sist oppdatert 18.03.2024
En person som holder en presentasjon
Miljø & klima: Vekting eller minstekrav? Og status for tiltak i kategoriplanen ved spesialrådgiver miljø og klima Maiken P. Sele. Bilder: Ole-Tommy Pedersen

 

I Sykehusinnkjøp pågår det i dag et arbeid for å utarbeide kategoriplaner for de forskjellige produktkategoriene vi inngår avtaler innenfor. Innkjøpsarbeidet skal i framtida i større grad organiseres etter kategori i stedet for geografisk inndeling.

Målet er å snakke mer med en felles stemme på tvers av regioner og nasjonale avtaler, og gjøre betingelsene mer forutsigbare for leverandørene.

I 2023 ble kategoriplanen for medisinske forbruksvarer (MFV) vedtatt, og et av tiltakene er flere fysiske møtepunkter mellom Sykehusinnkjøp og leverandørene. Oppmøtet på Radisson Blu på Gardermoen onsdag tyder på at tilbudet er etterspurt.

 

Mer målrettet informasjon

Kategorisjef Øystein Roll sier han er glad for at de nå har fått til en egen plattform for medisinske forbruksvarer. Tidligere har Sykehusinnkjøp hatt større leverandørsamlinger for alle kategorier samlet, men det har ikke gitt samme mulighet for å gi målrettet informasjon.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Sykehusinnkjøps arrangørstab på konferansen: Kategorisjef Øystein Roll, avdelingsleder i divisjon nord Maylen Klo Dreyer, avdelingsleder i divisjon vest Hilde Wangen, kommunikasjonsrådgiver Ulrik Bø Bersvendsen, avdelingsleder nasjonale tjenester Hanna Udnæs Hoel og avdelingsleder Christian Simonsen i divisjon Midt-Norge.

– Nå er alle leverandørene som er her, spesifikt interessert i denne kategorien. Så er dette starten på noe jeg ønsker skal bli en tettere dialog med leverandørene våre. Jeg merker at mange har stort behov for å diskutere og spørre oss om ting med oss i pausene, sier han.

Det første arrangementet la mest opp til innføringsbolker fra Sykehusinnkjøp, mens det planlegges mer dialogbaserte samlinger neste gang.

– I første omgang var det viktigste å gi leverandørene en forståelse for hvordan vi jobber i kategoriplanarbeidet og med handlingsplanene framover. At de ser både hvilke tiltak vi jobber med nå på kort sikt, samt at de ser hvordan retningen er satt for årene som kommer, sier Roll.

En gruppe mennesker som sitter i et rom
Bilder: Ole-Tommy Pedersen

 

Gir bedre avtaler for sykehusene

Sykehusinnkjøp ønsker å gjøre leverandørene best mulig forberedt på lang sikt – rett og slett fordi det lønner seg. Det gir mer konkurranse og både bedre og rimeligere innkjøpsavtaler for norske sykehus.

– Når vi går i takt med leverandørene er det ikke minst også lettere å få til utviklingen vi ønsker innen miljø og klima, men også forsyningssikkerhet. Det er de to store buzz-ordene, og de henger sammen, sier Roll.

Miljø og bærekraft står stadig mer sentralt i hele den medisinske utstyrsindustrien. Onsdag fikk leverandørene blant annet høre mer om hvordan Sykehusinnkjøp praktiserer de nye klimakravene til offentlige anskaffelser.

En mann som holder en presentasjon
Innkjøp- og logistikkrådgiver Baard Ervik i Helse Midt-Norge. 

 

Øystein Rolls inntrykk er at bransjen for medisinske forbruksvarer er endringsvillige, og at det i produksjonen internasjonalt gjøres gode framskritt innenfor eksempelvis fornybar energi og mindre energikrevende produksjon. Dette er noe alle leverandører som vil konkurrere på det europeiske markedet, må vise at de tar på alvor.

Hånd i hånd med markedet

Og enten det gjelder klima/miljø, forsyningssikkerhet eller andre ambisjoner og planer, er han tydelig på at stegene må tas i tett samarbeid med markedet.

– Går vi ikke i takt, oppnår vi ingenting, sier Roll.

Roll ser for seg at det framover blir minst en dialogkonferanse med leverandørene annethvert år framover, eventuelt over flere dager om markedet er interessert i det.

Det er også aktuelt å samarbeide kategorien kirurgiske produkter, samt å inkludere faglige ressurser som også er sentrale i innkjøpsarbeidet.

– Vi kommer også til å lytte til hva industrien ønsker og innspillene i evalueringen de kommer med etter denne konferansen, sier Roll.

 

Finn fram i opptaket

(Du kan også klikke på kapitlene ved å se videoen på Yotubes side)

0:00:00 Intro og velkommen v/ avdelingsleder Maylen K. Dreyer 

0:02:38 Om Sykehusinnkjøp og kategoriprogrammet v/ adm. direktør Bente Hayes

0:26:47 Introduksjon til kategoriplan for MFV v/ kategorisjef Øystein Roll

1:10:17 Kritikalitet og forsyningssikkerhet v/ kategorisjef Øystein Roll

1:24:45 Felles maler, kravbibliotek og analyseplattformen v/ avdelingsleder Christian Simonsen

2:45:34 Anskaffelsesplan MFV 24/25 og kriteriesett for anskaffelsesnivå v/ avdelingsleder Hanna Hoel

3:11:08 Status nye felles forsyningsløsninger i regionene intro

3:12:15 Helse Midt-Norge RHF, seniorrådgiver innkjøp og logistikk Baard Ervik

3:25:39 Helse Vest RHF, fagansvarlig innkjøp Joakim Solbakk Pedersen

3:47:00 Miljø & klima: Vekting eller minstekrav? Og status for tiltak i kategoriplanen v/ spesialrådgiver miljø og klima Maiken P. Sele

4:24:10 Oppsummering og avslutning

En person som sitter bak en bærbar datamaskin
Avdelingsleder Hanna Udnæs Hoel i divisjon nasjonale tjenester. 
En gruppe mennesker som står i en linje
Rundt 100 personer deltok på Radisson Blu, Gardermoen.
En gruppe personer i et møte
Kategorisjef Øystein Roll i samtale med leverandører.
En person som står ved siden av en bærbar datamaskin
Maiken P. Sele, spesialrådgiver miljø og klima i Sykehusinnkjøp. 
En gruppe mennesker som sitter ved bordene
Deltakere i salen.
En gruppe mennesker som står i et rom
Dette blir det første i en rekke seminarer og dialogmøter mellom Sykehusinnkjøp og leverandører av medisinske forbruksvarer.
En mann som holder en kopp og snakker med en kvinne
Kategorisjef for medisinske forbruksvarer i Sykehusinnkjøp, Øystein Roll.
En gruppe mennesker som sitter ved bordene
Avdelingsledere Hanna Udnæs Hoel (nasjonale tjenester), Christian Simonsen (divisjon Midt-Norge), og Hilde Wangen (divisjon vest).