logo Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp lyser ut første vaksineanbud i nytt oppdrag

I år har Sykehusinnkjøp overtatt jobben med anskaffelser av vaksiner til norske vaksinasjonsprogram. Denne uka er den første pakken lyst ut, med en estimert verdi på 118 millioner kroner årlig.

Ole-Tommy Pedersen
Publisert 30.04.2024
Sist oppdatert 01.05.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Sykehusinnkjøp har fra 2024 overtatt arbeidet med anskaffelser av vaksiner for helsevesenet. Fra venstre fagrådgiver Tonje Marie Lukkassen, jurist Kristin Johnson og prosjektleder Lars Hjellup leder arbeidet. Her utenfor divisjon legemidlers kontorer i Oslo. Foto: Ole-Tommy Pedersen

Det skjer etter at Direktoratet for medisinske produkter (DMP) har inngått en samarbeidsavtale med Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp om offentlige anskaffelser av vaksiner.

Totalt er det snakk om rundt 15 ulike anbudspakker. Denne uka er den første av dem, pneumokokkonjugatvaksine (PKV), lyst ut med tilbudsfrist i juni.

Vi er alltid glade for å bli vist tillit og gitt nye viktige oppgaver på vegne av Helse-Norge. Nå lyser vi ut den første anskaffelsen i tråd med planen, og i i løpet av året skal vi også gjennomføre anbud på årets influensavaksiner, sier Nicolai Maric Bjørnæs, leder for anskaffelser i divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp.

Oppstart i oktober

PKV-vaksinen inngår i barnevaksinasjonsprogrammet og gis i forbindelse med spedbarnskontroller ved hhv. 3, 5 og 12 måneders alder. Avtalen er planlagt inngått for 2 år med mulighet for prolongering 1 + 1 år.

Den estimerte årlige verdien er 118 millioner kroner. Planen er å ha tildelingen klar før ferien, mens avtalestart er 1. oktober.

Anbudet for vaksiner mot sesonginfluensa har oppstart 1. desember. Denne avtalen inkluderer også variantene nasal- og forsterket influensavaksine.

En mann som sitter ved et bord med en bærbar datamaskin
Avdelingsleder anskaffelser Nicolai Maric Bjørnæs i Sykehusinnkjøp.
Foto: Ole-Tommy Pedersen

Sykehusinnkjøp HF eies av de fire helseregionene og har ansvar for både anbudsprosessen og forvaltning av avtaler for rundt 29 milliarder kroner årlig på vegne av spesialisthelsetjenesten.

For vaksineanbudene er oppgavefordelingen noe annerledes: Folkehelseinstituttet skal beholde jobben med avtaleforvaltning, mens Sykehusinnkjøp har ansvar for å planlegge og gjennomføre anskaffelsene.

HPV-vaksine

Videre går Sykehusinnkjøp i gang med anbud av vaksine mot humant papillomavirus (HPV) og vaksinasjon mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR). Begge disse har avtalestart i 2025.

I Sykehusinnkjøp er det prosjektleder Lars Hjellup, fagrådgiver Tonje Marie Lukkassen og jurist Kristin Johnson som har ansvar for vaksineanbudene. Hjellup understreker at prosessen for leverandørene skal være godt gjenkjennbar fra tidligere runder.

I oppstartsfasen har vi tryggheten i å kunne lene oss på det solide arbeidet FHI har gjort på dette tidligere, og så gjøre enkelte tilpasninger til våre rutiner og avtalemaler. Det er et veldig spennende arbeid å ta fatt på, sier prosjektlederen.

Alle Sykehusinnkjøps anskaffelser gjennomføres i tett samarbeid med en spesialistgruppe oppnevnt av helseforetakene.

– Fagfolk fra Folkehelseinstituttet er essensielle deltagere i våre spesialistgrupper på vaksinefeltet. Det er spesialistgruppene våre som fatter de medisinske beslutningene i anskaffelsene, understreker Tonje Marie Lukkassen.

DMP overordnet ansvar

Det er DMP som har overordnet systemansvar for innkjøp av vaksiner, i et tett samarbeid med Sykehusinnkjøp, FHI og Helsedirektoratet. Dette samarbeidet ble formalisert ved avtalen som ble kunngjort tidligere i år – og settes nå ut i live.

Det er alltid en spenning rundt å gjøre noe for første gang, og det gjelder å få samarbeidet mellom oss og de tre aktørene til å fungere mest mulig effektivt. Og det ser ut til å fungere veldig bra med kompetanseoverføringen fra FHI til prosjektgruppen, sier han.

Et hovedmål for Sykehusinnkjøp er at hver eneste av de rundt 6000 avtalene foretaket inngår, skal frigjøre ressurser til den viktigste jobben helsevesenet gjør: pasientbehandlingen. Her bidrar hver krone og time spart gjennom gode innkjøpsavtaler, til at flere pasienter kan få en bedre behandling på sykehusene rundt om i landet.

Sykehusinnkjøp inngikk tidligere i år også avtale med Helsedirektoratet om anskaffelse av vaksinasjonsutstyr.

Nøkkeltall for anskaffelser (per 1.1.24)

  • Sykehusinnkjøp eies av de fire helseregionene og gjennomførte i 2023 rundt 900 anskaffelser på vegne av dem.
  • Totalverdien på disse avtalene var på om lag 29 milliarder kroner.
  • Avtalene som ble inngått hadde en estimert potensiell besparelse for sykehusene på rundt 2 milliarder kroner.
  • Totalt forvalter Sykehusinnkjøp om lag 6000 avtaler innen 14 kategorier for spesialisthelsetjenesten, alt fra cateringavtaler til legemidler og ambulansebiler.
  • Sykehusinnkjøp gjør også enkelte anskaffelser direkte på vegne av sentrale helsemyndigheter, som det nye oppdraget med å gjennomføre vaksineanbud.
  • Sykehusinnkjøp har totalt rundt 330 ansatte fordelt på 25 kontorer rundt om i Norge. Hovedkontoret ligger i Vadsø.
En person som står foran en projektorskjerm
Årlige nøkkeltall for Sykehusinnkjøp per 1. januar 2024. Her ved administrerende direktør Bente Hayes. Foto: Ole-Tommy Pedersen