logo Sykehusinnkjøp

Nordisk legemiddelforum har fått egen nettside

De nordiske landene deler nyheter og informasjon om samarbeidet og felles prosjekter på sidene.

Publisert 08.04.2024
Bakgrunn mønster
Foto: Anne-Li Engström

Sykehusinnkjøp har mange viktige, internasjonale samarbeidspartnere. Blant dem er våre nordiske naboer, som vi i 2015 etablerte Nordiske legemiddelforum sammen med.

Nordisk legemiddelforum har nå fått sin egen nettside.

På denne siden deler forumet informasjon om samarbeidet som pågår, aktiviteter som medlemslandene deltar på og felles prosjekter. Siden er også en kontaktkanal hvor leverandører og andre interessenter kan ta kontakt.

Du finner Nordisk Legemiddelforums nettside her (nordicpharmaceuticalforum.com).

Står sterkere sammen

Nordisk legemiddelforum er en møteplass hvor Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland deler kunnskap og samarbeider for å løse utfordringer som er felles for landene. Sammen utgjør landene et større marked som er mer attraktivt å levere legemidler til, og som har mer påvirkningskraft.

Medlemmene gjennomfører også felles anskaffelser av legemidler. Nylig ble anbudskonkurranse for antibiotika for tredje gang lagt ut i fellesskap av Norge, Danmark og Island.

– Hver for seg er de nordiske landene små markeder for legemidler. Sammen utgjør vi derimot den ellevte største økonomien i verden. Det gjør oss til en viktigere samarbeidspartner for legemiddelindustrien, og at kravene vi stiller tas på alvor, sier divisjonsdirektør for Sykehusinnkjøps divisjon legemidler, Tommy Juhl Nielsen.

Vil sikre forsyning og håndtere økende priser

Nordisk legemiddelforum har vedtatt en strategi for 2023-2025, og har i denne perioden fokus på å håndtere utfordringer med

  • usikker tilgang på medisiner
  • økende kostnader på grunn av aldrende befolkning og nye legemidler
  • svært dyre, innovative legemidler som setter helsebudsjett under press

I tillegg ønsker Nordisk legemiddelforum å være en sterk nordisk stemme inn i EUs pågående arbeid med reform av lovgivning for legemidler. EU har allerede besøkt Nordisk legemiddelforum for å lære om samarbeidet landene har inngått.

Nordisk legemiddelforum har også tatt internasjonalt lederskap i arbeidet mot utvikling av antibiotikaresistens og sikring av tilgang til eldre legemidler som står i fare for å forsvinne fra markedet.

– Samarbeidet med de nordiske landene har fungert svært godt hittil, sier Tommy Juhl Nielsen.

– Sammen har vi bedre oversikt over hva som foregår på legemiddelmarkedet og mulighet til å få til felles nordiske løsninger som gjør det både mer attraktivt og enklere å tilby legemidler til oss. Dette er et samarbeid som alle vinner på.

Han peker på at forumet allerede har lykkes i å få en sterkere stemme utad, og at det åpner nye dører. Et godt eksempel er de to plassene som Nordisk legemiddelforum har fått tildelt i Critical Medicines Alliance, som skal gi EU kommisjonen råd for å sikre tilgang på kritiske legemidler.

– Arbeidet vårt får anerkjennelse og interesse fra stadig flere land. Som medlem i Critical Medicines Alliance får vi nå et sete nærmere der hvor EUs legemiddelstrategi utvikles. Vi ser også at jobben vi gjør med nye, dyre legemidler og metodevurdering av ny pasientbehandling legges merke til. Det er ingen tvil om at Nordisk legemiddelforum bidrar til å sette Norden på kartet og gi oss mer innflytelse i legemiddelverden, avslutter Tommy Juhl Nielsen.

Lenke: Hjemmeside, Nordisk ledemiddelforum (nordicpharmaceuticalforum.com)