logo Sykehusinnkjøp

Denne siden viser alle avtalesider som ligger ute på sykehusinnkjop.no. Både regionale og nasjonale avtaler er inkludert.

Dersom du vet hvilken helseregion avtalen gjelder for vil det være lettere å søke avtalen opp på siden som er spesifikk for helseregionen.

Nasjonale avtaler
Avtaler for Helse Nord
Avtaler for Helse Midt-Norge
Avtaler for Helse Vest
Avtaler for Helse Sør-Øst
Avtaler legemidler